Postup při úmrtí

Pohřební služba Jeřábek spol. s r.o.

Praktické rady

I když existuje řada pohřebních služeb, které nabízejí komplexní servis, budeme muset určité úkony obstarat sami.

Při úmrtí mimo zdravotnické zařízení tzn. doma, na ulici atd.

Je nutné zavolat praktického lékaře nebo lékaře služby první pomoci,
který vystaví list o prohlídce mrtvého (tzv. ohledací list).
Poté kontaktovat pohřební službu.
Naše oznamovací povinnost je stanovena právními předpisy.

Při úmrtí ve zdravotnickém zařízení nebo ústavu sociální péče

Ohledací list vystaví službu konající lékař, který rozhodne, zda je nutné zemřelého převézt na oddělení patologie.

Pitva

Pitva slouží především ke stanovení příčiny úmrtí a v určitých případech stanovených zákonem od ní nelze upustit.
V jiných případech, pokud lékař nemá o příčině smrti pochybnosti, může být od pitvy upuštěno.

Při úmrtí v zahraničí

Při úmrtí v zahraničí je možné tělo zemřelého zpopelnit nebo převést do vlasti. Převoz těla zemřelého v transportní rakvi s umrlčím pasem dle mezinárodních smluv a dohod zajišťuje pohřební služba. Přepravu zesnulého lze realizovat po zemi, moři nebo vzduchem. Přepravu po zemi lze provádět po silnici či železnici. Rychlý odvoz zemřelého musí být dle evropské technické normy poskytovatelem takových služeb garantován v každou denní i noční hodinu.

Podmínky vyžadované pro dálkovou mezinárodní přepravu mimo Evropu jsou:

• hermeticky uzavřená transportní rakev
• balzamování/thanatopraktické ošetření
• chlazení
Urnu se zpopelněnými lidskými ostatky je možné poslat prostřednictvím poštovní nebo kurýrní služby. Ostatky musí být bezpečně uloženy ve vhodném kontejneru uzpůsobeném pro daný účel, na kterém je jasně vyznačen jeho obsah, a musí být doprovázen všemi nezbytnými statutárními dokumenty, které jsou vyžadovány ve výchozí, průjezdní a cílové zemi.

Při úmrtí cizince v ČR

Matriční úředník v místě úmrtí informuje ambasádu domovského státu, která kontaktuje příbuzné. Úmrtní list je vystavován v českém jazyce a k tomu, aby platil v domovském státě, je potřeba ho přeložit a překlad úředně ověřit.

Transplantace orgánů z těl zemřelých

Po nejasnostech, jakým způsobem mohou pozůstalí žádat o příspěvek na pohřeb, byly podmínky v loňském roce projednány se zástupci MMR a Koordinačním centrem transplantací.
Jednoznačně bylo stanoveno, že pohřební služba vyfakturuje převoz zemřelého z místa odběru orgánu do místa pohřbení pozůstalému na samotné faktuře.
Po zaplacení faktury pozůstalý pak vyplní žádost o příspěvek, který předá Koordinačnímu centru transplantací k doplnění.
Následně pak pozůstalý požádá pojišťovnu příjemce orgánů o příspěvek.
Z výše uvedeného vyplývá, že pohřební služba již stojí mimo toto řízení.
Částka, jakou proplatí pojišťovna pozůstalému, je vztahem mezi ním a pojišťovnou, pohřební služba do tohoto vztahu dále nevstupuje.

Co nám pomáhá ve smutku a žalu

Období intenzivního zármutku a truchlení po smrti blízkého člověka je náročné.
Smrtí náš vztah k zemřelému nekončí.

1. Zapojte se do přípravy pohřbu.
2. Věnujte pozornost pravidelné stravě.
3. Zachovejte, pokud možno, normální režim.
4. Posuďte svůj zdravotní stav.
5. Hovořte o zemřelé osobě.
6. Dovolte si truchlit.
7. Udělejte si čas na truchlení.
8. Dovolte si zlostné pocity.
9. Dovolte druhým, aby vám pomáhali.
10. Nebojte se požádat o pomoc.

Poradenství pro pozůstalé je výhodné, pokud se v rodině nebo mezi přáteli nachází někdo, kdo nás aktivně zapojí do přípravy pohřbu a poskytne nám svoji pomoc nebo radu.
Pokud nikoho takového ve svém okolí nemáme, měli bychom mít možnost prokonzultovat potřebné aktivity s někým,
kdo má o těchto záležitostech povědomí.

Kvalifikované poradenství ohledně organizace pohřbu a nájmu hrobu nabízí:
• pracovníci pohřební služby
• pracovníci veřejného pohřebiště

Infolinka Sdružení pohřebnictví +420 596 614 562

Kvalifikované poradenství ohledně vyrovnání se smutkem a žalem nabízí:

• lékař
• sociální pracovník
• psychoterapeut
• psycholog
• duchovní
• poradce pro pozůstalé

Infolinka Dlouhá cesta +420 602 186 732
Poradna Ondrášek +420 724 975 278
Poradna Cesty domů (Út - Pá 12.00 - 17.00 hod) +420 283 850 949

Zdroj MMR